Bayan memura doğum izni müjdesi

Devlet Personel Başkanlığı, memurların doğum nedeniyle kullanmaya hak kazandıkları izin müddetlerine ait açıklama yaptı. Buna göre, Bayan memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası annelik izni vaktinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat süt izni verileceği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığı, memurların doğum nedeniyle kullanmaya hak kazandıkları izin müddetlerine ait açıklama yaptı. Buna göre, Bayan memura çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası annelik izni vaktinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1.5 saat süt izni verileceği belirtildi.

Devlet Personel Başkanlığı’nın Kamu Personeli Genel Beyannameyi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklamada, söz mevzusu yasalarda yapılan farklılıktan evvel; “Memura doğum yapmasından evvel 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta zaman ile aylıklı izin verilir.

Çoğul hamilelik halinde, doğumdan evvelki 8 haftalık vakte 2 hafta zaman eklenir. Ancak sağlık gidişatı uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile memur isterse doğumdan evvelki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

Bu vaziyette, memurun çalıştığı vakitler, doğum sonrası zamanlara eklenir. Yukarıyada öngörülen vakitler memurun sağlık gidişatına göre doktor raporunda tanımlanacak ölçüde uzatılabilir.

Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır” kararının yer almakta olduğu belirtildi.

6111 sayılı Yasayla yapılan farklılıktan sonra ise; “Bayan memura; doğumdan evvel sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta zamanla annelik izni verilir. Ç

oğul hamilelik gidişatında, doğum evveli sekiz haftalık annelik izni müddetine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta evveline kadar sağlık vaziyetinin çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen Bayan memur, isteği hâlinde doğumdan evvelki üç haftaya kadar müessesesinde çalışabilir.

Bu vaziyette, doğum evvelinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı vakitler doğum sonrası annelik izni süresine ilave edilir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle, doğum evveli annelik izninin kullanılamayan kısmı da doğum sonrası annelik izni müddetine ilave edilir.

Doğumda veya doğum sonrasında annelik izni kullanılırken annenin vefatı hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen zaman kadar izin verilir” kararının getirildiği belirtildi.

Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle, doğum evveli annelik izninin kullanılamayan kısmı da doğum sonrası annelik izni müddetine ilave ediliyor.

Farklılıktan evvelki karara istinaden süt izni hakkını kullanmakta olan memura, doğum sonrası annelik izni vaktinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ay içinde bulunması halinde günde üç saat, doğum sonrası annelik izni vaktinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ay içinde bulunması halinde ise günde bir buçuk saat süt izni kullandırılacak. Süt izninin, Bayan memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması nedeniyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına ihtimal bulunmuyor.

Yorum yapın